UTAL är ett företag med över tjugo års erfarenhet som sysslar med tillverkning av registreringsskyltar och all utrustning som krävs för att framställa dem. Maskiner vi erbjuder är framför allt  automatiska produktionslinjer och maskiner för personalisering av skyltar. Företaget tillhandahåller också kompletta lösningar för registrering och redovisning av fordon.

UTAL är inte bara produkter utan framför allt kunskap och erfarenhet som företaget delar med sig  till kunderna för att utveckla innovativa lösningar som är skräddarsydda efter specifika behov.

UTALs sortiment kompletteras med skylthållare, hänvisningsskyltar och integrerade geografiska informationssystem. UTAL levererar sina produkter till ett dussintal länder runt om i världen.

 

Skylthållare

UTAL är en av Europas största tillverkare av skylthållare. Skylthållare från UTAL kännetecknas av hög kvalitet på material som används vid tillverkning och ett hållbart tryck. Reklamtryck på skylthållare görs med UV-teknik som garanterar hållbarheten. UTAL har också infört en innovativ inom branschen teknik för digitalt UV-tryck som går ut på att trycka med 3D-grafik direkt på en plastyta. Genom konstruktionslösningar som används kan skylten fästas på varje bilmodell.

 

 

Registreringsskyltar

UTAL designar, tillverkar och levererar alla typer av registreringsskyltar enligt de föreskrifter som gäller i landet.

Tillverkning av skyltar är en process som består i att belägga aluminiumband med en speciell reflekterande film som oftast innehåller identifieringsbeteckningar och säkerhetsdetaljer i sin struktur. UTAL tillhandahåller både tomma skyltar (skyltar utan inpräglade nummer) och färdiga skyltar. Skyltar som designas och tillverkas av företaget UTAL har olika säkerhetsanordningar såsom tryck med speciella bläck med hög säkerhetsnivå, hologram, vattenstämplar, serienummer, streckkoder m.m. Varje gång rådfrågar vi kunden om en uppsättning av säkerhetsanordningar och anpassar den till egenskaperna hos det enskilda landet.

 

Utrustning

En av UTALs strategiska principer är att erbjuda kunderna kompletta lösningar för tillverkning av registreringsskyltar. Av denna anledning designar UTAL och konstruerar, baserat på egen erfarenhet och utifrån vår egen FoU-avdelning, all utrustning som behövs för att framställa och personalisera registreringsskyltar. För tillverkning av tomma skyltar (skyltar utan inpräglade registreringsnummer) erbjuder företaget automatiska produktionslinjer med den högsta prestanda som finns på marknaden, upp till 80 stycken/minut. För personalisering av skyltar erbjuder UTAL flera typer folieringsmaskiner och två typer av pressar för prägling av nummer som skiljer sig från varandra framför allt genom strömförsörjningssätt och storlek.

 

 

Registreringssystem

UTAL erbjuder också kompletta lösningar för registrering och redovisning av fordon och förare. Systemet anpassas efter kundens behov och kan använda lösningar för skapande, bearbetning och kontroll av uppgifter, och även för personalisering av handlingar såsom registreringsbevis, körkort och registreringsskyltar. Fördelen med ett omfattande registreringssystem och en av dess viktigaste delar är kontrollfunktion som utförs med sådan teknik som RFID (Radio Frequency Identification) och ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Hela systemet använder en enhetlig databas, vilket ger berättigade tjänster enkel tillgång till uppgifter om fordon och förare samt möjliggör att effektivt kontrollera handlingarnas äkthet.

 

 

Hänvisningsskyltar

Geografiskt informationssystem är ett system som baseras på skyltar med gatunamn som kompletteras med andra informationsmaterial såsom hänvisningsskyltar för fotgängare, husnummerskyltar, entré- och fastighetsskyltar, skyltar med information om minnesmärken, skyltar för väganvändare, välkomstskyltar m.m.  Systemet underlättar flödet av fotgängare och fordon i tätorter och städer.

Tack vare sin över tjugo års erfarenhet av att designa och bygga informationssystem erbjuder UTAL utformning och genomförande av omfattande projekt.

 

30years

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
ISO 14001:2015